Aktobe Qurylys Montaj Koleji

План воспитательной работы

2023-2024 оқу жылына арналған тәрбие жұмысының жоспары

I. Жоспарды жүзеге асырудың негізгі мақсаты:

1.Оқу мен тәрбие процесінде білім алушылардың азаматтық, рухани-адамгершілік құндылықтарын қалыптастыру;

2.Сапалы  кәсіби  білім  беруді қамтамасыз ету үшін колледждің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және тәрбиелі саналы білім    алушы қалыптастыру;

 3.Еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, сұранысқа ие, кәсіптік міндеттерді орындауға және әрі қарай білімі мен тәрбиелілігін дамытуға құзіретті жаңа формациядағы маман даярлау;

II. Міндеттері:

 1. Тәрбиені денсаулық сақтау технологиясымен қамтамасыз ету және салауатты өмір салтын бекіту, студенттерді өз қылығына, отбасылық өмірге жауапкершілікпен қарауды дайындығын қамтамасыз ету, өнер, қоршаған орта, қоғамдық – пайдалы іс-әрекеттер арқылы жалпы адамдық қасиеттерді дамыту;
 2. Колледж студенттерінің өзін – өзі басқару органдары ( жастар комитеті және студенттер кеңесі ) іс – әрекетінде шынайы мүмкіндік жолымен Республикамыздың қоғамдық – саяси өміріне қатысу қажеттігін қалыптастыру;
 3. Саяси мәдениет пен отансүйгіштікке, ұлттық азаматтық көзқарасқа тәрбиелеу;
 4. Студенттердің танымдық – шығармашылық қабілеттерін дамыту;
 5. Студенттердің тұлғалық дамуының негізі болатын ой – сана және денсаулығын қалыптастыру;
 6. Отанға деген сүйіспеншілік, оның тағдырына жауапкершілік, өз елінің тарихы мен мәдениетін және әлемдік қауымдастық мәселесін ұғынуға талпынысын тәрбиелеу;
 7. Нарықтық  қатынас жүйесінде студенттерге бағыт – бағдар беру және өз бетімен өзіндік іс – әрекет ету қасиетін дамыту;
 8. Кәсіби іс – әрекетке дайындығын, осы орайда өзінің келешегін жоспарлау қабілетін қалыптастыру;
 9. Тәрбие үрдісінде мониторингтік зерттеу қорытындысын қолдану;
 10. Жоғары кәсіби мәдениетті қалыптастыру, іс – шараларды дұрыс ұйымдастыру мен жоспарлауға тәрбиелеу;
 11. Тәрбие жұмысы бағыттарын негіз ретінде ала отырып клубтар, секциялар, кеңестер т. б жолдар арқылы жүзеге асыру;
 12. Ата – аналармен жұмысты жандандыру, ата – аналар комитеті мен қамқоршылық  Кеңес жұмыстарын ұйымдастыру

ІІI.Тәрбие жұмысы төмендегідей қағидалардан құралады:

1. Ғылыми, кешенді әдістеме, үздіксіз және бірізді тәрбие жұмыстары;

2. Жастардың еркіндігі мен құқығын сақтау, жастар тәрбиесіндегі жариялылық;

3. Тәрбие мен білім алудың бірлігі;

4. Барлық студент жастарды ұлтына, жынысына, жасына, әлеуметтік жігіне қарамай қамту:

5. Жастардың өзіндік қызығушылықтары мен жеке еркіндігін және негізгі құқығын есепке алу;

ІV.Тәрбиенің басым бағыттары бойынша іс-шаралар

         Үлкен білім беру насихат ресурсы әзірленіп, ол арқылы тәрбие жұмысы ұйымдастырылды. Бұл ресурс білім беру және тәрбие бағдарламаларының жүйесінен, сондай –ақ, оқудан  тыс іс-шаралардан  қалыптасады.

          Барлық білім беру ұйымдарында оқыту процесінің тәрбиелік құрамдасын күшейту жөніндегі үлгілік кешенді жоспарды бекіту туралы  2019-2024 жылдарға арналған  «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»  БАҒДАРЛАМАСЫН ІСКЕ АСЫРУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ТӘРБИЕНІҢ ТҰЖЫРЫМДАМАЛЫҚ негіздерін іске асыру жөніндегі  іс-шаралар  жоспары    Қазақстан Республикасы   Білім және ғылым министрінің  2019 жылғы 15 сәуірдегі № 145  бұйрығы, Ақтөбе облысының білім басқармасының  2019 жылдың 19 тамыздағы №252 бұйрығымен бекітілген негізінде 8-бағыт бойынша негізделді.

І.  Қазақстандық патриотизм мен азаматтықты тәрбиелеу, құқықтық тәрбие

Мақсаты: Балалар мен жастардың патриоттық сана-сезімі мен өзіндік сана-сезімін қалыптастыру, Қазақстан Республикасының Конституциясына, мемлекеттік рәміздерге құрметпен қарауды тәрбиелеу, құқықтық мәдениетті қалыптастыру, олардың құқықтары мен міндеттеріне саналы көзқарас.

Міндеттері:

-Өз жерінің, Отанының және әлемдік өркениеттің тарихы мен   мәдениеті туралы  білімдерін тереңдету және  дамыту;

-Отанға деген, оның өткені мен бүгініне, кешегіне әлемдегі  Қазақстанның ролі мен  тарихи құндылық  негіздерінде саналы түрде  қарым – қатынас  қалыптастыру;

-Азаматтық сезімді мен қасиеттерді  қалыптастыра отырып  дамыту: патриотизмді, интернационалдықты, борыштық сезімі мен әлеуметтік жауапкершілікті;

-Әр балада азаматтық көзқарасты жүзеге асыруда оңтайлы жағдай туғызу, тәжірибені және азаматтық  мәдениетті , әлеуметтік белсенділікті қалыптастыру;

ІІ. Рухани-адамгершілік тәрбие

Мақсаты: Жеке тұлғаның рухани-адамгершілік және этикалық принциптерін, оның адамгершілік қасиеттері мен көзқарастарын қайта құру туралы қазақстандық қоғам өмірінің жалпыадамзаттық құндылықтарына, нормалары мен дәстүрлеріне сәйкес келетін «Рухани жағырудың» құндылық негіздері туралы терең түсінік қалыптастыру; «Өзін-өзі тану» негізінде рухани-адамгершілік тәрбие беру.

Міндеттері:

-білім алушыларға пікірді өңдеуге көмектесу, оны ойлауға, өмірді бағалай білуге және рухани — адамгершіліктің мағыналарын түсінуге;

-тәрбиеленушіні рухани – адамгершілікке жеке тұлға ретінде дайындалуға қолдау көрсету, тез аяқ астынан өзгеретін жағдайлардан өтуді қолдау;

-адам туралы, біртұтас әлемнің көрінісін қалыптастырып, жағдай жасауды қамтамасыз ету;

-шабыт беру, жеке тұлғаны өзін – өзі тәрбиелеуге ұмтылу, адамгершілікті жоғарлату және рухани даму: ұят, жакындарына деген  сүйіспеншілік, әлсіздерге, науқас адамдарға  көмек беруге дайын тұру және т.б.;

күнде барлық оқу – тәрбие процесінде оқушыларға жан – жақты күш беру;

ІІІ. Ұлттық тәрбие

Мақсаты: жеке тұлғаны жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтарға, мемлекеттік тілге, Қазақстан халқының мәдениетіне құрмет көрсетуге бағыттау.

ІV. Отбасылық тәрбие

Мақсаты: Неке және отбасы мүшелерін құрметтеу құндылықтарын тәрбиелеу; отбасылық культ; толыққанды отбасын құру үшін денсаулық құндылықтары; отбасы мен достарына деген адалдық; отбасылық дәстүрлер; жәдігерлер мен әдет-ғұрыптарды құрметтеу; ана болудың қасиеттілігі; сезім құндылықтары — сүйіспеншілік, адалдық, достық, ата-аналарды тәрбиелеу, олардың психологиялық-педагогикалық құзыреттілігі мен балаларды тәрбиелеу жауапкершілігін арттыру.

Міндеттері :

-отбасылық тәрбиенің дәстүрлерін күшейту;

-балалар мен жастарға өмірде адамгершілік таңдауды және шешімді қабылдауды үйрету;

-салауатты өмір салтын, дамытуға ұмтылу, физикалық, психикалық және әлеуметтік денсаулықты қамтамасыз ету;

еңбекқорлықты  дамыту, еңбекке деген  күш – қуатын, дағдысын күшейту және физикалық, еңбектегі ақыл – ой қысымын мойынсыну;

-білім алушының  қабілеттерін, қызығушылығы мен икемін анықтау, жас адамдарға өзінің кәсіптік деңгейін анықтауға көмектесу;

-балада және жастарда күнделікті  отбасылық мәдени қарым – қатынастың әдістерін қалыптастыру;

-отбасында жақсы психологиялық  хал – ахуалдың қалыптасуына ықпал ету;

-мектеп, отбасы және қоғам арасында үйлесімділік қарым – қатынасын орнату, балаларда және жастарда  рухани – адамгершілік тәрбиені ерікті іс –әрекеттік мінез – құлықты қамтамасыз етеді;

V. Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

Мақсаты: кәсіби өзін-өзі анықтауға саналы қатынасты қалыптастыру, жеке тұлғаның экономикалық ойлауы мен экологиялық мәдениетін дамыту, қайталанбас құндылық ретінде табиғатты сүю; кіші Отан ретінде туған табиғатқа деген сүйіспеншілік.

Міндеті: ұлтаралық келісім мен толеранттықты нығайту үшін іс – шаралар кешенін қамтамасыз ету.

VI. Интеллектуалды тәрбие, ақпараттық мәдениетті тәрбиелеу

Мақсаты: әр адамның интеллектуалдық мүмкіндіктерін, көшбасшылық қасиеттері мен дарындылығын, сондай-ақ ақпараттық мәдениетті, соның ішінде балалардың кибер мәдениеті мен кибер гигиенасын дамытуды қамтамасыз ететін мотивациялық кеңістікті қалыптастыру.

Міндеттері:

 • Білім алуға құнды тәрбие беру, оқушының танымдық белсенділігін арттыру;
 • Оқу қызметіне оң дәлел беру;
 • Ғылым мен техника жетістіктеріне жақындасу, өздігінен білім алуға үйрену, танымдық қызығушылық пен қабілеттілігін дамытуға ұмтылу;
 • Ой еңбегін ғылыми ұйымдастыру негіздерін үйрену.

VII. Көпмәдениеттік және көркем-эстетикалық тәрбие

Мақсаты: Жалпы мәдени мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру, жеке тұлғаның өнер мен шынайылыққа эстетикалық объектілерді қабылдауға, меңгеруге, бағалауға дайындығын дамыту, оның ішінде «Ұшқыр ой алаңы» дебаттық қозғалысы» жалпыұлттық мәдени-білім беру жобасын іске асыру арқылы білім беру ұйымдарында полимәдени орта құру, эстетикалық талғам мен сезімнің эстетикалық санасын, халықтардың ұлттық мәдениеттері құндылықтарына көркемдік-эстетикалық сезімталдықты қалыптастыру.

VIIІ. Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты

Мақсаты: Салауатты өмір салтының, дене шынықтыру мен спорттың, дене шынықтырудың құндылығын, өз денсаулығына жауапкершілікпен қарау құндылығын қалыптастыру.

Айы Қыркүйек
Апта, іс-шаралар І апта ІІ апта ІІІ апта ІY апта
Ұйымдастыру және мерекелік іс- шаралары   1 қыркүйек – Білім күніне орай «Саналы ұрпақ-жарқын болашақ» атты салтанатты жиыны   2019-2020 о.ж. топ   жетекші  тәрбие   жоспарларын    талқылау Жазғы спорт түрлерінен спартакиада ұйымдастыру.    
  Топ жетекшілерімен жұмыс     2019-2020 оқу жылының  топ жетекшілер кеңесі  құрамын бекіту,  мақсат- міндеттерін белгілеу. Жаңадан қабылданған студенттермен кездесу ұйымдастыру. Студенттер туралы жалпы мәліметтер қорын жасау. 2019-2020 оқу жылының топ жетекшілер тәрбие жоспарларын бекітуге ұсыну. Үйірме, секциялар жұмыс жоспарларын студенттерге таныстыру. 1-3 курс студенттерінің әлеуметтік паспортын жинақтау.     Топқа бекітілген оқу кабинеттерінде сенбілік жұмысын жүргізу.
  Кітапхана жұмысы. Үйірме, секция жұмыстары 1 курс студенттерін кітапханамен таныстыру, «Кітапханаға саяхат», кітапханалық  сабақтар және кеңестер өткізу. 2019-2020 оқу жылына арналған үйірмелер мен секциялардың жоспарын бекіту, топтарды таныстыру, үйірмелерге студенттер қабылдау.  «22 қыркүйек – Тілдер күніне» орай кітап көрмесін ұйымдастыру,   «Ұстазым ақылшым» атты көрме өткізу
Құқық бұзушылықтың алдын алу кеңесі жұмысы. Құқықтық тәрбие, рухани тәрбие.         Құқықбұзушылық кеңесінің жаңа құрамын жасақтау, жоспар құру. «Құқықтық тәрбие» облыстық шара аясында колледж инспекторымен бірлескен жұмыс өткізу.       Колледждің ішкі тәртіп ережесімен танысу. Құқықбұзушылықтың алдын алу кеңесін өткізу Жаңадан қабылданған студенттерге колледжге бейімделуіне сауалнама және тренинг жұмыстары         Тұлғаның жеке және жас ерекшеліктерін анықтау, мәлімет жинап жеке карталарын жинақтау.          
Психологпен бірлескен жұмыс Дін жолында жүрген, намаз оқитын студенттермен  психологиялық тренинг жүргізу   Намаз оқитын студенттердің құжаттарын жинақтау (мінездеме, жеке құжаттар көшірмелері)  
    Ата-аналармен жұмыс 2019-2020 оқу жылына арналған ата-аналар комитетінің жұмыс жоспарын бекіту Ата-аналар алқасының төрайымын сайлау. Жаңадан қабылданған І-ІІ курс студенттерінің тізімін жасақтау   Ата-аналар комитеті туралы мәлімет алу, отырыстар жүргізу; Колледжішілік ережені сақтамайтын   студенттердің ата-анасына хабарлама
Студенттердің өзін-өзі басқару кеңесі. Жастар комитеті 2019-2020 оқу жылындағы оқуға түскен студенттердің тізімін бөлім меңгерушілерден алу. студенттердің Өзін – өзі басқару ұйымын құру, белсенді мүшелерді тағайындау, жоспармен таныстыру; міндеттерін бөліп беру; Мұғалімдер күні мерекесін ұйымдастыру және өткізу   Дарынды, өнерлі студенттердің тізімін жинау және өнерін бағалау.     Колледж білім алушыларымен жалпы жиналыс өткізу:
Мамандар өткізетін сақтандыру, нұсқау шаралары Колледішілік ережелермен таныстыру. Ұялы телефондар немесе электрондық құрылғыларды қолдану ережесін түсіндіру. «Алтын күз» туристік-спорттық слеті барысында қауіпсіздік ережелерімен таныстыру Кәмелеттік жасқа толмаған студенттерге кешкі уақытта көшеде жүрмеу туралы тәрбие сағаттарында мәлімет беру, колледж инспекторымен кездесу ұйымдастыру
 
Айы Қазан
Апта, іс-шаралар І апта ІІ апта ІІІ апта ІY апта
Ұйымдастыружәне мерекелік іс- шаралары     Ақтөбе қаласында тұратын студенттердің мекен-жайларының тұрмыстық жағдайы. «Мұғалімдер күні» іс-шараның өткізілуі   «Студент қатарына қабылдау» іс шарасы,   Пәтерде тұратын студенттердің бөлме бойынша тізімін жасау, атқарылатын жұмыстар бойынша ұсыныстар беру
    Топ жетекшілерімен жұмыс       Баяндама «Болашаққа бағдар: рухани жаңғырту» Құкықбұзушылық есебіндегі оқушылар туралы. 1 курс студенттнрінің әлеуметтік жағдайына талдау.Стреске бейім студенттер туралы. Топтың психологиялық-педагогикалық мінездемесі. Жаңадан қабылданған студенттердің бейімделуін анықтауға арналған сауалнама қорытындысы.   Колледжішілік жалпы ата-аналар жиналысын өткізу Ақтөбе қаласында тұратын студенттердің мекенжайлары бойынша тұрмыстық жағдайын зерделеу  
Мәдени шаралар мен кітапхана жұмысы Үйірме, секция жұмыстары «Ұстаз, сізге мың алғыс!» атты  Ұстаздар күні мерекесіне сәйкес концерт өткізу, «Ұстазым -ақылшым» кітап көрмесі «Тәуелсіздік –рухани жаңғыру кепілі» кітап көрмесі  
Құқықбұзушылықтың алдын алу кеңесі. Құқықтық тәрбие, рухани тәрбие,     9 кластан кейін оқуға түскен студенттерге адаптациялық жұмыс жүргізу жағдайына жүргізілген тест қорытындысы туралы ақпарат Құқықбұзшылық жасаған студенттерді колледжішілік есепке алу       Құқықбұзушылық алдын – алуға кездесулер өткізу; Топ жетекшілер жұмысына сауалнама.   ҚР«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес» заңын насихаттау  
Психологпен бірлескен жұмыс «5 қазан дүниежүзілік психикалық сақтау» күні-білім алушыларға психологиялық жаттығулар жүргізу. 1 курс студенттерінің жеке ерекшеліктеріне қарай темпераменттерін анықтау және социометриялық зерттеу жұмыстарын жүргізу   Кәмелетке толмағандар  ісі жөніндегі инспекторымен тәртіпсіздіктің алдын алу мақсатында кездесу ұйымдастыру.
Ата-Аналармен жұмыс Колледждің Әлеуметтік паспортын жасау (жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған студенттер туралы мәліметтер дайындау) Ата-аналарға құқықтық тәрбие беру   Студенттердің сабаққа қатысымы, тәртібі мәселесі бойынша ата-аналармен сөйлесу.
Студенттердің өзін-өзі басқару кеңесі. Жастар комитеті «Қарттарым- асыл қазынам…» атты қарттар күніне арнап студенттермен кеш ұйымдастыру; 2019-2020 оқу жылында қабылданған  студенттердің арасынан белсенді жастарды «Студенттік кеңес» орталығына сайлау. Тексерістер, бақылаулар ұйымдастыру, рейдтер жүргізу: студенттердің сабаққа қатысымын, тәртібін қадағалау; оқу бөлмелерінің тазалығын тексеру; рейд қорытындысын жариялап отыру;       ЖІЖК отырысы, ЖІЖК кұрамына жеке-жеке резюме дайындау Колледж  студенттері арасында  
Мамандар өткізетін сақтандыру, нұсқау шаралары    Медициналық орталық мамандарымен кездесу, ауруларының алдын алу бойынша колледж студентеріне ақпарат беру Қыз балаларға ерте жүктіліктің алдын-алу шаралары (тренинг) Қызылшаға қарсы екпе жасау бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізу  
 
Айы Қараша
Апталар, іс-шаралар І апта ІІ апта ІІІ апта ІY апта
Ұйымдастыру және мерекелік іс- шаралары     Пәтер жалдап  тұратын студенттер жағдайына рейд жүргізу   «Ең белседті топ» 1-3 курс арасында сайыс    
Топ жетекшілерімен жұмыс     Студенттердің сабақ қатысымына талдау.   Үйірме, секциялардың  жұмыстарына талдау жасау.   Пәтер жалдап  тұратын студенттер жағдайы.
Мәдени шаралар мен кітапхана жұмысы Үйірме, секция жұмысы «Абай дара, Абай дана қазақта» кітап көрмесі «Студенттік өмір – көтеріңкі көңіл» сайысы «Мисс – АСМК 2019» байқауы  
Құқық бұзушылықтың алдын алу кеңесі жұмысы. Құқықтық тәрбие, рухани тәрбие.   «Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу» тақырыбында кездесу         «Сыбайлас жемқорлықпен күрес –ортақ парызымыз» тақырыбы бойынша дөнгелек үстел, пікір талас, ой талқы өткізу.
  Психологпен бірлескен жұмыс   «Аңсар» ақпараттық талдау орталығы мамандарымен  кездесу   «Діни экстремизмнің негізгі ойы» Дөңгелек үстел    
Әлеуметтік педагогпен бірлескен жұмыс түрлері Ата-Аналармен жұмыс Аралық бақылаудың қорытындысы бойынша ата – аналармен жиналыс.   үлгерім туралы ата – аналарына мәлімет беру.   Студенттердің  жан-жақты дамуының тиімді әдіс-әілдері
Студенттердің өзін-өзі басқару кеңесі. Жастар комитеті.   ЖІЖК отырыс, колледж фойесіндегі суреттерді жаңғырту «Жастар нашақорлыққа қарсы» атты сурет салу байқауын өткізу Өзін –өзі басқару жүйесін ұйымдастыру       ЖІЖК отырысы, өткізілген мерекелер бойынша есеп Өзін-өзі басқару күні бойынша есеп
  Мамандар өткізетін сақтандыру, нұсқау шаралары     ЖИТС орталығымен кездесу. Нашақорлықтың жастар арасында таралуы туралы  әңгімелесу
 
Айы Желтоқсан
Апта, іс-шаралар І апта ІІ апта ІІІ апта ІY апта
Ұйымдастыру және мерекелік іс- шаралары «1 желтоқсан – Президент күні» қабырға газеттерінің сайысы   «Жаса, Қазақстан!» Тәуелсіздік күніне байланысты іс-шара  
    Топ жетекшілерімен жұмыс   Баяндама « 21 ғасырдағы ұлттық сана» Оқу журналдарын жүргізу жағдайы І аралық бақылаудың қорытындысын талдау Студенттердің сабаққа қатысымы туралы.      
Мәдени шаралар мен кітапхана жұмысы Үйірме, секция жұмысы «1 желтоқсан – Президент күні» орай елбасы кинофильмі тамашалау «Ар намысым, қасіретім, қуанышым -Желтоқсан» мерекелік концерт «Қош келдің, Жаңа жыл!» кеші,   І-ІV курс студенттері
Құқық бұзушылықтың алдын алу кеңесі жұмысы. Құқықтық тәрбие, рухани тәрбие.     «Діни ұйымдар  және жастар» дөңгелек    үстел Құқық бұзушылық кеңесінің тізіміне алынған білім алушылардың сабақ беретін оқытушылармен пікірлесу   Құқықбұзушылық есептегі студенттер  жағдайы Студенттердің өзін – өзі басқару жүйесіне сауалнама Сауалнама  «Студенттердің мұғалімге деген көзқарасы»
    Психологпен бірлескен жұмыс   Студенттердің таным процесстерін анықтау (ойлау, ес, қиял)     «Психологиялық қиындықтарды шешу»,  дау-дамай және оның алдын алу жолдарына  көмек көрсету. «Татулық достық кілті»тренингі
Әлеуметтік педагогпен бірлескен жұмыс түрлері Ата-Аналармен жұмыс   Әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасынан шыққан білім алушылармен жұмыс жүргізу           Аралық бақылаудың қорытындысы бойынша ата – аналармен байланыс.
Студенттердің өзін-өзі басқару кеңесі. Жастар комитеті.     ҚР Тәуелсіздігіне  мерекелік шара ұйымдастыру, салтанатты мерекелік кеш өткізу ЖІЖК отырысы, Жаңа жыл мейрамына сәйкес дайындық жұмыстары, «Жана жыл» мерекелік кеш өткізу ЖІЖК отырысы, атқарылған жұмыстар бойынша айлық есеп тапсыру
Мамандар өткізетін сақтандыру, нұсқау шаралары   «Жастар нашар әдеттерге жоқ дей білейік!» колледж испекторымен кездесу «Біз салауатты елдің ұрпағымыз» ЖҚТБ орталығы кездесу
 
Айы                                                                                             Қаңтар
Апта, іс-шаралар І апта ІІ апта ІІІ апта ІY апта
Ұйымдастыру және мерекелік іс- шаралары Студенттердің сабақ қатысымына мәлімет жинақтау. Топ жетекшілердің 1-ші жартыжылдық жұмысы есебін жинақтау Топ жетекшілердің қысқы сынақ-емтихан дайындығы  
Топ жетекшілерімен жұмыс   Топ жетекшілердің 1-ші жартыжылдық жұмысына талдау. Студенттердің сабақ қатысымына байланысты талдау.  
Мәдени шаралар мен кітапхана жұмысы Үйірме, секция жұмысы І жартыжылдық жұмыс есебін дайындау «Біз жемқорлыққа қарсымыз» спорттық шара
Құқық бұзушылықтың алдын алу кеңесі жұмысы, рухани тәрбие, Құқықтық тәрбие   «Біздің құқығымыз бен міндеттеріміз» пікірталас. Жас мамандар арасында тренингтік бағдарлама өткізу     Колледж оқытушыларына және студенттеріне сауалнама    
  Психологпен бірлескен жұмыс     «Психологиялық қиындықтарды шешу»,  дау-дамай және оның алдын алу жолдарына  көмек көрсету. 1 және 2 курс оқушыларына пед. консилиум өткізу «Отбасы алтын –діңгегім» тренингі. Әр бағыттағы психологиялық тренингтерді өткізу (пән мұғалімдерінің және топ жетекшілерінің сұрауы бойынша)
Әлеуметтік педагогпен бірлескен жұмыс түрлері Ата-Аналармен жұмыс   Колледжішілік ата-аналар жиналысын өткізу   Тұрмысы төмен отбасынан шыққан студенттермен жұмыс жүргізу Қысқы сынақ-  емтихандарының  қоры-тындысын ата – аналарына хабарлау
Студенттердің өзін-өзі басқару кеңесі. Жастар комитеті.   ЖІЖК отырысы, жаңа құрам бойынша жұмыс жүргізу, міндеттерді бөлісу         ЖІЖК отырысы, өткен шаралар бойынша қорытынды есеп тапсыру
Мамандар өткізетін сақтандыру, нұсқау шаралары     «Салауатты өмір салты болашақтың  негізі» медициналық қызметкермен кездесу «Жасөспірімдер арасындағы қылмыс және көлік қауіпсіздігі» колледж инспекторымен кездесу Құқық қорғау ұйымдары өкілдерімен кездесу.  
     
Айы Ақпан
Апта, іс-шаралар І апта ІІ апта ІІІ апта ІY апта
  Ұйымдастыру және мерекелік іс- шаралары         «Дені сау ұлт – болашақ кепілі» қысқы спорт түрлерінен спартакиада   Студенттердің мекен-жайын қайта анықтау жұмысын жүргізу.       Құкықбұзушылықтың алдын-алу кеңес отырысы
  Топ жетекшілерімен жұмыс   . «Үздік топ жетекшісі-2019жыл» байқауы ережесімен таныстыру, Оқу кабинеттерінің жағдайы туралы   Студенттердің мекен-жайын қайта анықтау жұмысы туралы.   ІІ аралық бақылауға дайындық туралы. Құкықбұзушылық есебіндегі студенттер жағдайы туралы.
Мәдени шаралар мен кітапхана жұмысы Үйірме, секция жұмыстары «Бір ел-бір кітап» акциясы бойынша қазақтың ақын жазушысы Мұқағали атты әдеби оқу «Тапқырлар сайысы» «көңілді қазақ  тілі» үйірмесінің жұмысы Әскери-патриоттық шара өткізу
Құқық бұзушылықтың алдын алу кеңесі жұмысы. Құқықтық тәрбие, рухани тәрбие.       «Ұрлық – қоғамға жат қылық» атты дөңгелек үстел, топ сағаттары Сауалнама  «Жұмыстың дұрыс ұйымдастырылуы және студенттер көзқарасы» асхана және күзетші қызметкерлеріне  
Психологпен бірлескен жұмыс   Студентке  арналған психологиялық сабақтар және семинар  ұйымдастыру       Дөңгелек үстел «Әлеуметтік желінің жеке тұлғаға тигізер әсері»  
Әлеуметтік педагогпен   бірлескен жұмыс түрлері Ата-Аналармен жұмыс         Сабаққа қатысымы нашар топтардың ата – аналарымен жиналыс өткізу                     Ата-аналармен бірігіп колледждің құқық бұзушылықтың алдын ала кеңесіне қатысу   Топтардағы ата-аналар комитетінің төрайымымен бірлесіп (себепсіз) оқу үлгерімі нашар білім алушылардың үйлеріне рейд ұйымдастыру.
Студенттердің өзін-өзі басқару кеңесі. Жастар комитеті. ЖІЖК отырысы, облыстық көлеміндегі мерекелік шараларға қатысу Құқық қорғау органдарының қызметкерлерімен кездесу өткізу       Колледждің «Ашық есік» күнін өткізу   ЖІЖК отырысы, өткен шараларға қорытынды есеп,
Мамандар өткізетін сақтандыру, нұсқау шаралары     Психолог мамандармен кездесу 1-2 курс Психолог мамандармен кездесу
 
Айы Наурыз
Апта, іс-шаралар І апта ІІ апта ІІІ апта ІY апта
Ұйымдастыру және мерекелік іс- шаралары 8 наурыз – Халықаралық әйелдер мейрамына орай мерекелік шараларды ұйымдастыру   22 наурыз – Ұлыстың ұлы күніне арналған мерекелік шаралар  
Топ жетекшілерімен жұмыс     Үйірме жұмыстарына талдау жасау Студенттердің сабақ қатысымына талдау жасау. Сабақтан жиі қалатын студенттердің ата-аналарымен жұмыс туралы
Мәдени шаралар мен кітапхана жұмысы Үйірме, секция жұмысы 1 наурыз алғыс айту күніне арналған конференция. «Арулар — асыл жандар» мерекелік концертті ұйымдастыру «Армысың, Әз Наурыз!» концерттік шара өткізу  
Құқық бұзушылықтың алдын алу кеңесі жұмысы. Құқықтық тәрбие, рухани тәрбие         Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын-алу         Қазақстанда  жемқорлықпен күресудің  жолдары.
Психологпен бірлескен жұмыс   «Некесіз жүктілік тақырыбында»                медициналық кеңес беру                 . Тренингтік бағдарламалар  жүргізу «Күйзелістен қалай шығамыз?», «Мен өмірді таңдаймын»,
Әлеуметтік педагогпен бірлескен жұмыс түрлері Ата-Аналармен жұмыс       «Отбасындағы бала тәрбиесі.» тақырыбында ата-аналар арасында пікір-талас ұйымдастыру   Топтардағы ата-аналар жиналыстары. Колледжде өтетін мәдени шараларға қатысу
  Студенттердің өзін-өзі басқару кеңесі. Жастар комитеті.         8 наурыз халық аралық аналар мерекесіне салтанатты кеш өткізу 22 наурыз мерекесін өткізу   ЖІЖК отырысы, өткізілген мерекелік шаралар есебі
Мамандар өткізетін сақтандыру, нұсқау шаралары «Нашақорлардың өмірі» пікірлесу          
 
Айы Cәуір
Апта, іс-шаралар І апта ІІ апта ІІІ апта ІY апта
Ұйымдастыру және мерекелік іс- шаралары   Сабақ қатысымына талдау «7 сәуір- Дүниежүзілік денсаулық күніне» орай көктемгі спартакиадалық сайыстар    
  Топ жетекшілерімен жұмыс     Оқу журналдарындағы ескертулердің орындалуы     Сабақ қатысымына талдау жүргізу.
  Кітапхана жұмысы. Үйірме, секция жұмыстары 1 сәуір күніне арналған КТК сайыстары   «Дебат» үйірмесінің жылдық есебіне шара өткізу «Бір ел-бір кітап акциясы» бойынша «Абай мұрасы – асыл қазына»   әдеби оқу  
Құқық бұзушылықтың алдын алу кеңесі жұмысы. Құқықтық тәрбие, рухани тәрбие.                 Құқықтық тақырыптарға сәйкес дөңгелек үстел ұйымдастыру             Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу  
Психологпен бірлескен жұмыс Жас оқытушылар арасында психологиялық сабақ және тренингтік бағдарлама жүргізу   «Жарқын көңіл күй» психологиялық тренингі  
Әлеуметтік педагогпен бірлескен жұмыс түрлері Ата-Аналармен жұмыс         Сабақ қатысымына талдау жүргізуде ата-аналармен жұмыс   Баланың мінез құлық ерекшеліктерін диагностикадан соң ата-аналармен туындаған сұрақтар бойынша пікір –талас.
Студенттердің өзін-өзі басқару кеңесі. Жастар комитеті ЖІЖК отырысы, Өзін-өзі басқару жұмысын ұйымдастыру     Жастар комитетінің жылдық есебі, студенттерді марапаттау ЖІЖК отырысы, өткізілген шаралар бойынша қорытынды есеп дайындау
Мамандар өткізетін сақтандыру, нұсқау шаралары Салауатты өмір салты орталығы мамандарымен кездесу ЖІИ кездесу өткізу «Жастар арасындағы қылмыстың алдын алу»  
 
Айы Мамыр
Апталар, іс-шаралар І апта ІІ апта ІІІ апта ІY апта
Ұйымдастыру және мерекелік іс- шаралары «1 мамыр – Бірлік күніне» арналған іс-шаралар жоспарын бекітуге ұсыну «7 мамыр – Отан қорғаушылар», «9 мамыр – Жеңіс күні» күніне арналған іс-шаралар жоспарын бекітуге ұсыну   Үйірме жетекшілерінің жылдық жұмыс есебін қабылдау
Топ жетекшілерімен жұмыс   Спорттық үйірменің қорытынды шарасын өткізу Үйірме жетекшілерінің жылдық жұмысына есеп    
Мәдени шаралар мен кітапхана жұмысы Үйірме, секция жұмыстары «Елді қорғар- ерің бар» , «Ару қыздар- алаулап от кешкендер» атты әдеби кеш 1-3 курстар, топтарда тәрбие сағаттарын өткізу «Жігіт сұлтаны» сайысы» «Қастерлі жылдар құрбандары» 31 мамыр Саяси қуғын- сүргін құрбандарын еске алу күні  
Құқық бұзушылықтың алдын алу кеңесі жұмысы. Құқықтық тәрбие, рухани тәрбие.   Құқықтық нормаларды білуде студенттермен жүргізілетін сауалнамалар.           Құқықбұзушылық кеңесінің тізіміне алынған студенттер-мен жүргізілген жұмыстар жөнінде есеп
Психологпен бірлескен жұмыс   Психологиялық үйірме сабағын қорытындылау Сұраныс бойынша психологиялық кеңес.  
Әлеуметтік педагогпен бірлескен жұмыс түрлері Ата-Аналармен жұмыс Сабақ қатысымы бойынша ата-аналармен байланыс жүргізу нәтижесі       Дебиторлық қарыз бойынша ата-аналармен жұмыс 2-ші аралық бақылаудың қоры-тындысы б-ша ата-аналармен байланыс
  Студенттердің өзін-өзі басқару кеңесі. Жастар комитеті.   ЖІЖК отырысы, «1 мамыр – Халықаралық ынтымақ күніне» арналған мерекелік шаралар Жеңіс күніне мерекелік шара ұйымдастыру   ЖІЖК отырысы, Отан қорғаушылар күніне «Жас сарбаз» сайысын ұйымдастыру, «9 мамыр – Жеңіс күні» күніне арналған апталық жұмыстар , Бекітілген ардагерлерді құттықтау   ЖІЖК отырысы, өткізілген шаралар бойынша қорытынды есеп дайындау
Мамандар өткізетін сақтандыру, нұсқау шаралары   «Жазғы демалыс уақытындағы қауіпсіздік шаралары» ашық әңгіме